Помощ

Как да си предадем решенията?

1. Инсталирали сте си софтуера. Изтеглили сте ZIP файла за вашия отбор от сайта и сте го разархивирали в избрана от вас директория. В нея трябва да се намират 3 файла: PRACTICE.mrE, PRACTICE.rec, PRACTICE.rzx (това са примерните имена за индустрия PRACTICE, отбор E).

2. От менюто на софтуера избирате File -> Transfer resutls and default decisions from instructor:

3. На екрана, който се отваря има една иконка с отверка и ключ. Натискате я и настройвате Instructor/Team Exchange directory да е там, където сте разархивирали файловете. Когато сте готови с решенията, там ще се намира и файла, който трябва да ми изпратите. Избирате индустрията си и я отваряте:

4. От панела "Decisions" взимате всички решения, касаещи вашия маркетингов микс. Ако сте пропуснали нещо, долу се появява съобщение в червено. Не забравяйте, че имате 2 продукта и трябва да вземете решения и за двата. Ако всичко е наред, трябва да видите това:

5. От менюто избирате:

6. В директорията ви за трансфер трябва да се появи един файл, PRACTICE.dzE (името му е името на индустрията ви, последната буква от разширението е името на отбора ви). Внимание - софтуера не изпраща автоматично файла - това трябва да направите вие чрез формата за изпращане на решения на сайта. Ако сайта не ви се отваря, можете да опитате след известно време или да ми изпратите файла на електронната поща: peshos@smarketing.org

Успехи! Ако имате проблеми, пишете и ще се опитаме да ги разрешим.