Статус

Избери индустрия:
happiness a Предадени решения
happiness e Предадени решения
happiness i Предадени решения
happiness o Предадени решения
happiness u Предадени решения
happiness y Предадени решения

hope a Предадени решения
hope e Предадени решения
hope i Предадени решения
hope o Предадени решения
hope u Предадени решения
hope y Предадени решения

joy a Очаква решения
joy e Предадени решения
joy i Предадени решения
joy o Предадени решения
joy u Предадени решения
joy y Предадени решения

surprise a Предадени решения
surprise e Предадени решения
surprise i Предадени решения
surprise o Предадени решения
surprise u Предадени решения
surprise y Предадени решения