Статус

Избери индустрия:
happiness a Очаква решения
happiness e Очаква решения
happiness i Очаква решения
happiness o Очаква решения
happiness u Очаква решения
happiness y Очаква решения

hope a Очаква решения
hope e Очаква решения
hope i Очаква решения
hope o Очаква решения
hope u Очаква решения
hope y Очаква решения

joy a Очаква решения
joy e Очаква решения
joy i Очаква решения
joy o Очаква решения
joy u Очаква решения
joy y Очаква решения

surprise a Очаква решения
surprise e Очаква решения
surprise i Очаква решения
surprise o Очаква решения
surprise u Очаква решения
surprise y Очаква решения