Статус

Избери индустрия:
columbo a Предадени решения
columbo e Предадени решения
columbo i Предадени решения
columbo o Предадени решения
columbo u Предадени решения
columbo y Предадени решения

gently a Предадени решения
gently e Предадени решения
gently i Предадени решения
gently o Предадени решения
gently u Предадени решения
gently y Предадени решения

maigret a Очаква решения
maigret e Предадени решения
maigret i Предадени решения
maigret o Предадени решения
maigret u Предадени решения
maigret y Предадени решения

marlowe a Предадени решения
marlowe e Предадени решения
marlowe i Отказал се
marlowe o Предадени решения
marlowe u Отказал се
marlowe y Предадени решения

monk a Предадени решения
monk e Предадени решения
monk i Предадени решения
monk o Очаква решения
monk u Предадени решения
monk y Предадени решения

poirot a Предадени решения
poirot e Предадени решения
poirot i Предадени решения
poirot o Отказал се
poirot u Предадени решения
poirot y Отказал се

sherlock a Предадени решения
sherlock e Предадени решения
sherlock i Предадени решения
sherlock o Предадени решения
sherlock u Предадени решения
sherlock y Отказал се