Играта

Чакащи регистрации:

1 Мирела Цонова - 4 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Ивета Димитрова - 4 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
mirela.conova(на)gmail.com
2 Яна Стайкова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Мария Чакърова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Ивеслава Желязкова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Даниел Шушков - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
yana.maria(на)abv.bg
3 Александър Куюмджиев - 4 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Димитър Христозов - 4 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Рад Костурков - 4 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
akuyumdzhiev(на)yahoo.com
4 Магдалена Великова - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Александра Владимирова - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Николета Делийска - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
m._.velikova(на)abv.bg
5 Енис Паша - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Диляна Какачева (бакалавър - икономика), 4 курс
Александър Първанов - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
enis.samir96(на)gmail.com
6 Цветелина Георгиева - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Лъчезар Младенов - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
7 Емил Методиев Цветанов - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Ваня Цветанова Барбалова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Стела Росенова Младенова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Милка Панчева Трендафилова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
ba2018_(на)abv.bg
8 Александра Занева - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Александър Русев - 1 група (бакалавър - икономика), 3 курс
Петър Петров - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Мартем Джошкун - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
9 Александра Занева - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Александър Русев - 1 група (бакалавър - икономика), 3 курс
Петър Петров - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Мартем Джошкун - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
alexandrazaneva(на)abv.bg
10 Десислава Стоянова (бакалавър - европеистика), 4 курс
Лора Йорданова (бакалавър - европеистика), 4 курс
Мария Вълчанова (бакалавър - европеистика), 4 курс
Никол Стефанова (бакалавър - европеистика), 4 курс
desislava.b.stoyanova(на)gmail.com
11 Елида Петрова Качева - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Боряна Тодорова Боева - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Георги Добрев Добрев - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
boryana.tb(на)abv.bg
12 Цветелина Георгиева - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Лъчезар Младенов - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Катерина Костова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Lc_marketing(на)abv.bg Здравейте, днес се регистрирахме като отбор от 2-ма човека, но правим нова регистрация, защото присъединяваме 3-ти колега.
13 Георги Георгиев - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Симеон Михайлов - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Лиляна Димитрова - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Виктория Леденчова - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
plamenov.georgi(на)abv.bg
14 Виктория Йорданова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Кристиян Табаков - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Николай Вичев - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Александър Мадов - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
nikolay.vichev196(на)gmail.com
15 Светослав Славов - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Цветелина Гатинска - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Мария Колева - 1 група (магистър - икономист), 4 курс
Милослав Марчев - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
sslavov11(на)gmail.com
16 Вера Иванова - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Нгуен Нгок - 1 група (бакалавър - икономика), 4 курс
vera_ivanova_(на)abv.bg
17
18 Магдалена Трайкова - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Магдалена Михайлова - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Христо Тасев - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Никол Георгиева - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
magdalena.traykova96(на)gmail.com
19 Йордан Пейчев (магистър - неикономист), 1 курс
Антон Панджаров (магистър - неикономист), 1 курс
20 Йордан Пейчев (магистър - неикономист), 1 курс
Антон Панджаров (магистър - неикономист), 1 курс
yordan_peichev3@abv.bg
21 Лора Банчева - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Живко Писков - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Кристиян Йотов - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Радослав Цветков - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
chrisyotov(на)gmail.com
22 Димитър Мичев (бакалавър - европеистика), 4 курс
Мила Венова (бакалавър - европеистика), 4 курс
Димитър Димитров (бакалавър - европеистика), 4 курс
23 Мария-Магдалена Ангелова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Нелислава Стоянова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Владислав Миланов - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Симона Цекова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
igrasmarketing(на)abv.bg
24 Габриела Парова (магистър - неикономист), 1 курс
Ивана Рахманлиева (магистър - неикономист), 1 курс
Иван Стефанов (магистър - неикономист), 1 курс
ba_marketing(на)abv.bg
25 Александра Стефанова (магистър - неикономист)
Антон Пулийски (магистър - неикономист)
Искрен Кончовски (магистър - неикономист)
alexandraivstefanova(на)gmail.com
26 Велислав Иванов - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Виктор Митрев - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Радостина Йорданова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Йоана Люцканова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
velislavibiz(на)gmail.com
27 Елена Караджова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Ани Костова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Емира Истаткова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
karadzhovaelena(на)gmail.com
28 Ванеса Стоянова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Александър Камбуров - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Илиан Петков - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
vanessa_stoyanova06(на)abv.bg
29 Ванеса Стоянова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Александър Камбуров - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Илиан Петков - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
vanessa_stoyanova06(на)abv.bg
30 Silvestar Angelov (магистър - неикономист), 1 курс
Stefani Vitkova (магистър - неикономист), 1 курс
Stoqn Arabadjiev (магистър - неикономист), 1 курс
headshot_bg(на)abv.bg
31 Антоан Дуков - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Айше Исмаил - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
antoandukov(на)yahoo.com
32 Ангел Николов - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Никола Пърлев - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Здравко Димитров - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Силвия Чомакова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
angelnikolov56(на)gmail.com
33 Красимира Веселинова Димитрова - 1 група (магистър - неикономист), 1 курс
Милена Николова (магистър - неикономист), 1 курс
Николай Каменов Христов (магистър - неикономист), 1 курс
Теодор Младенов Тодоров (магистър - неикономист), 1 курс
marketingigra2018(на)abv.bg
34 Моника Симеонова Филипова - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Евдокия Николаева Радоева - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Евгения Руменова Димитрова - 6 група (бакалавър - икономика), 4 курс
m_filipova2015(на)egblg.com И трите сме на Еразъм във Франция през настоящия зимен семестър.
35 Петър Николов - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Емилиян Иванов - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
pnikolov95(на)abv.bg
36 Яна Панайотова - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Елена Макариева - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Мария Чемишанова - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
ely.makarieva(на)gmail.com
37 Симона Цонкова - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Теодора Дикова - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Ивелина Бурнева - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
its-market(на)abv.bg
38 Венцислава Божилова - 6 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
veni.bozhilova(на)abv.bg
39 Деница Николаева Николова - 5 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Веселина Славова Димова - 5 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Татяна Георгиева Малинова - 5 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Мария Василева Георгиева - 4 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
tanya_mll(на)abv.bg
40 Ванеса Златанова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Елисавета Христова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Мирослава Симова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
41 Ванеса Златанова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Елисавета Христова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Мирослава Симова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
42 Ванеса Златанова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Елисавета Христова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Мирослава Симова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
vanesa.zlatanova66(на)gmail.com
43 Ясемин Юсуф (магистър - неикономист), 1 курс
Русияна Славова (магистър - неикономист), 1 курс
Петя Димитрова (магистър - неикономист), 1 курс
markstratgame(на)abv.bg
44 Виктория Дончева (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Дияна Панчева (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Искра Войнова (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Мартин Такев (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
viki.doncheva(на)mail.bg
45 Елена Караджова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Елмира Истаткова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Ани Костова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Стела Тошева - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Здравейте, днес се регистрирахме като отбор от 3-ма , но правим нова регистрация, защото присъединяваме 4-ти колега.
46 Елена Караджова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Елмира Истаткова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Ани Костова - 3 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Стела Тошева - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
karadzhovaelena(на)gmail.com Здравейте, днес се регистрирахме като отбор от 3-ма , но правим нова регистрация, защото присъединяваме 4-ти колега.
47 Сияна Георгиева - 2 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Виктория Гаспарова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
siyanna.georgieva(на)gmail.com
48 Александра Тодорова - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
Михаела Иванова - 2 група (бакалавър - икономика), 4 курс
alexandra___todorova(на)abv.bg
49 Гергана Димитрова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
Ванеса Златанова - 1 група (бакалавър - стопанско управление), 4 курс
ge_dimitrova@abv.bg
50 Бетина Стефанова (магистър - неикономист), 1 курс
Ралена Герасимова (магистър - неикономист), 1 курс
Светлана Йорданова (магистър - неикономист), 1 курс
ba_2018(на)abv.bg
51 Веселина Кръстева - 1 група (бакалавър - европеистика), 4 курс
София Кацарова - 1 група (бакалавър - европеистика), 4 курс
Катерина Стоилова - 1 група (бакалавър - европеистика), 4 курс
katsarova7777(на)gmail.com