Литература

Списък на научните публикации на проф. д-р. Невяна Кръстева

А. МОНОГРАФИИ

 1. "Домашната икономика", София, Peni, 1997, рецензент проф. д-р ик. н. Д. Данаилов, ISBN 954-90152-2-х, стр. 175
 2. "Маркетинг – 30 успяващи български фирми", София, 2000, ISBN 954-711-002-0, стр. 382
 3. "Рекламата – езикът на мисълта и душата", София, 2001, ISBN 954-91006-1-8, стр. 117
 4. "Маркетинг и мърчъндайзинг на търговия на дребно - 30 успяващи български фирми"- С., 2002г., ЦКПМ, ISBN 954-91006-3-4, стр. 200
 5. "Теория на маркетинга в туризма", в съавт. С Ел. Александрова и С. Милева, Авангард, 2005г., ISBN 954-323-081-1, стр. 50 от 142
 6. "Маркетинг и продажби", С., 2006, Авангард-прима, ISBN 10; 954-323-190-7 ISBN13; 978-954-323-190-4, стр. 228
 7. "Международен бизнес", Авангард, София, 2007, стр. ISBN 978-954-323-249-9, стр. 235
 8. "Маркетинг и поведение на потребителите", Авангард, стр. 376, ISBN 978-954-323-290-1
 9. "Стратегически избор в маркетинга", Авангард, ISBN 978-954-323-278-9, стр. 219
 10. "Търговия, маркетинг и продажби", Авангард прес, 2008, ISBN 978-954-323-427-1, стр. 293
 11. "Направи си сам... маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза", ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство "Авангард прима", София, 2009, стр. 221
 12. "Маркетинг по време на рецесия"- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство "Авангард прима", София, 2009, стр. 287
 13. "Дистрибуционна политика. Стопанска логистика"- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство "Авангард прима", София, 2009, стр. 103
 14. "Управление на взаимоотношенията с потребители", Издателство "Авангард прима", София, 2010, 417 стр. ISBN 978-954-323-729-6
 15. "Маркетинг на обслужването", Издателство "Авангард прима", София, 2010, ISBN 978-954-323-720-3, с. 135

 

Б. СТУДИИ В СБОРНИЦИ

Б1. Студии в сборници в български издателства

 1. "Маркетинг на ютилитис. Невъзможната необходимост", стр. 24, 2006, Сборни Научни трудове на МВБУ, том 1, ISSN 1313-0846
 2. "Особености на сегментирането на енергийни продукти и услуги. Добавена стойност за ютилитис"- стр. 26, 2006, Сб. Научни трудове на МВБУ, том 2, 1313-0846
 3. "Иновациите в комуналния (ютилитис) сектор" Глава 18 в сборник "Иновациите – европейски, национални и регионални политики", ARC fund. София, 2008,; ISBN 978-954-9456-12-7, 16 стр.
 4. "ЕВРОМАРКЕТИНГ", Сборник "Европейски перспективи" 10 години специалност "Европеистика" в СУ "Св. Кл. Охридски", 8 стр., ISBN 978-954-07-2762-2

 

Б2. Студии в сборници в международни издателства

 1. The Dairy Milk Market in Bulgaria – Questions About the Productivity and Competition, European Ideas", 3, 2001, European Association of National Centers of Productivity
 2. "Market Development and New Consumer Habits", Management Guide BULGARIA, Munich, Germany, 2008, 11 стр., ISBN 978-3-939044-11-6

 

В. ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ И В ГОДИШНИЦИ

В1. Национални и международни конференции:

 1. "Corporate Image and Corporate Identity - Mtel, Bulgaria" Доклад "Корпоративен имидж и корпоративна идентичност на Мтел" – в съавторство с доц. М. Славова, Полша MOST 2002 - конференция Mobile Open Society through wireless Telecommunications (MOST), MOST International Conference, 7 - 8 October 2002, Warsaw University of Technology, Warsaw (Poland) ISBN 83-87091-32-4, 8 стр.
 2. "Маркетинг на висшето образование - кой се облагодетелства и кой плаща сметките"- 5 стр., Доклад на Международната конференция на МВБУ, Правец, юни, 2006, ISBN 10: 954 9432-16-6; 13:578-954-9432-16-5
 3. "Маркетинг на дистанционното обучение", Доклад на Международната конференция "Съвременни измерения на дистанционното обучение" на МВБУ, Правец, юни, 2007, стр. 5, ISBN 978-954-9432-23-7
 4. "Публично - частно партньорство и регионален маркетинг", Доклад за Международната конференция "Европейски град - градоустройство и архитектура, сигурност и финанси", 14 - 16 септември 2008г., организирана от Центъра за публична администрация в НБУ и Асоциацията на общинските служители в България, 22 стр., ISBBN 978-954-07-2745-5
 5. "Етиката в маркетинга на медицински услуги", Пета международна научно-практическа конференция "Преподаване и качество във висшето образование - 2008 - "Национална стратегия за висше образование и пазара на труда в България", МВБУ, Правец, юни 2008, 11 стр., ISBN 978-954-9432-31-2

 

В2. ГОДИШНИЦИ

 1. "Маркетинг в народните приказки и художествената литература", Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"- 19 стр. (под печат - СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА), ISSN 1311-8420

 

Г. УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА

 1. "Маркетинг", Авангард, С., 2005г., стр. 156, ISBN954-323-131-1
 2. "Маркетинг - теории, термини, тестове", Авангард прима, стр. 242, ISBN 978-954-323-285-7
 3. "Международен бизнес - теории, термини, тестове", МВБУ, ISBN 978-954-9432-26-8, Стр. 316
 4. "Маркетинг", МВБУ, ISBN 978-954-9432-27-5, Стр. 304
 5. "Теми и казуси по "Международен бизнес" за подготовка за държавен изпит - бакалавър "Международни икономически отношения", ISBN: 978-954-323-551-3, Издателство "Авангард прима", София, 2009, стр. 203
 6. "Основи на маркетинга"- ISBN: 978-954-323-562-9, Издателство "Авангард прима", София, 2009, 302 стр.