Помощ

Как да си предадем решенията?

1. Изтеглили сте си софтуера и сте създали Private (C:\Markstrat\Private) и Exchange (C:\Markstrat\Exchange) папките. Изтеглили сте ZIP файла за вашия отбор от сайта и сте го разархивирали Exchange папката. В нея трябва да се намират 3 файла: PRACTICE.mrE, PRACTICE.rec, PRACTICE.rzx (това са примерните имена за индустрия PRACTICE, отбор E).

2. От менюто на софтуера избирате File -> Transfer resutls and default decisions from instructor:

3. Ако не виждате името на индустрията и отбора си, на екрана, който се отваря има една иконка с отвертка и ключ. От нея можете да настроите Instructor/Team Exchange directory да е там, където сте разархивирали файловете. Когато сте готови с решенията, там ще се намира и файла, който трябва да ми изпратите. Избирате индустрията си и я отваряте:

4. От панела "Decisions" взимате всички решения, касаещи вашия маркетингов микс. Ако сте пропуснали нещо, долу се появява съобщение в червено. Не забравяйте, че имате 2 продукта и трябва да вземете решения и за двата. Ако всичко е наред, трябва да видите това:

5. От менюто избирате:

6. В папката ви за трансфер трябва да се появи един файл, PRACTICE.dzE (името му е името на индустрията ви, последната буква от разширението е името на отбора ви). Внимание - софтуерът не изпраща автоматично файла - това трябва да направите вие чрез формата за изпращане на решения на сайта.

Успех! Ако имате проблеми, пишете във Фейсбук групата и на peshos@smarketing.org и ще се опитаме да ги разрешим.