Статус

Избери индустрия:
dumbledore a Очаква решения
dumbledore e Очаква решения
dumbledore i Очаква решения
dumbledore o Очаква решения
dumbledore u Очаква решения
dumbledore y Очаква решения

hagrid a Очаква решения
hagrid e Предадени решения
hagrid i Очаква решения
hagrid o Очаква решения
hagrid u Очаква решения
hagrid y Предадени решения

harry a Очаква решения
harry e Очаква решения
harry i Очаква решения
harry o Очаква решения
harry u Очаква решения
harry y Очаква решения

hermione a Очаква решения
hermione e Предадени решения
hermione i Очаква решения
hermione o Очаква решения
hermione u Очаква решения
hermione y Очаква решения

snape a Очаква решения
snape e Очаква решения
snape i Очаква решения
snape o Предадени решения
snape u Очаква решения

weasley a Предадени решения
weasley e Очаква решения
weasley i Очаква решения
weasley o Очаква решения
weasley u Очаква решения
weasley y Очаква решения