Статус

Избери индустрия:
dumbledore a Предадени решения
dumbledore e Предадени решения
dumbledore i Предадени решения
dumbledore o Предадени решения
dumbledore u Предадени решения
dumbledore y Предадени решения

hagrid a Предадени решения
hagrid e Предадени решения
hagrid i Предадени решения
hagrid o Предадени решения
hagrid u Предадени решения
hagrid y Предадени решения

harry a Предадени решения
harry e Предадени решения
harry i Предадени решения
harry o Предадени решения
harry u Предадени решения
harry y Предадени решения

hermione a Предадени решения
hermione e Предадени решения
hermione i Предадени решения
hermione o Отказал се
hermione u Предадени решения
hermione y Предадени решения

snape a Предадени решения
snape e Предадени решения
snape i Предадени решения
snape o Предадени решения
snape u Предадени решения

weasley a Предадени решения
weasley e Предадени решения
weasley i Предадени решения
weasley o Предадени решения
weasley u Предадени решения
weasley y Предадени решения