Правила

Отборите в играта са групирани в индустрии. Индустриите представляват паралелни игри - отборите от различни индустрии не се състезават помежду си. Всички индустрии имат по максимум 6 отбора и стартират при абсолютно еднакви условия. Ако някой все още не е прочел инструкциите и не си е изтеглил софтуера, може да го направи от тук.

Ето накратко правилата:
1.
Всяка неделя (вечерта) трябва да изпратите решенията си през сайта. Ако по някаква причина даден отбор не може да си изпрати решенията до неделя вечерта, трябва да ме предупреди с e-mail, че ще закъснее. Всеки отбор има право най-много на 2 закъснения, и при това най-късно до понеделник. Ако и до тогава не предаде решения, пропуска един кръг.
2. Аз изчаквам всички отбори да изпратят решенията си, обработвам ги и ви изпращам мейл, когато публикувам резултатите. Ако няма закъснели отбори, това ще става в понеделник вечерта или вторник сутринта.
3. Вие трябва да изтеглите отново файла си от сайта и да го импортирате в софтуера си.

Играта като цяло е предвидена за максимум 12 кръга, но семестъра ще свърши преди това. Ако имате желание, можем да продължим и след това. Всяка седмица ще публикувам отбора, който е глобален победител, т.е. този с най-висок SPI от всичките индустрии.

Първоначални инструкции:

Изтеглете софтуера, разархивирайте го някъде и го стартирайте. По подразбиране софтуерът работи с 2 директории: C:\Markstrat\Private е мястото, където съхранява решенията ви, а в C:\Markstrat\Exchange търси файловете за импорт и експорт (папка за трансфер). Или създайте тези две папки на компютъра си, или изберете друго място, което предпочитате, като натиснете бутончето с отвертката и ключа! Моля, НЕ променяйте настройката за Program directory, защото софтуерът ще спре да работи.

Всеки период трябва да теглите актуалния файл за вашия отбор от сайта. Файловете са защитени с парола, за да не можете да разглеждате файловете на другите отбори. Файлът е ZIP архив, който трябва да разархивирате директно в папката за трансфер.

Кой са моите файлове?

Ето един пример - получили сте е-мейл, в който пише че индустрията ви е One, а отбора U. Изтегляте си файла One_U.zip, разархивирате го. След това отваряте софтуера и от менюто FILE избирате Transfer results and default decisions to instructor. Маркирате с мишката файла и го отваряте.

Вижте подробни инструкции тук за това как да предадете решенията!

Ако все още не сте изтеглили софтуера и инструкциите, направете го от тук.