Здравейте!

Привет на всички, които за първи път посещават този сайт! Неговата основна цел е да подпомага студентите от Стопански факултет на СУ в упражненията и лекциите им по Маркетинг.

16.10. Започваме с маркетинговата игра - тази година се състезават 42 отбора, които са групирани в 7 индустрии: Columbo, Gently, Maigret, Marlowe, Monk, Poirot и Sherlock. Всички отбори трябва да са получили информация относно индустрията, отбора и паролата за достъп на мейлите, посочени при регистрацията. Ако нямате мейл от мен, моля проверете в spam папката си. Изтеглете софтуера и настройте директориите Private и Exchange (директория за трансфер), като Program директорията не я променяйте. Файловете за вашия отбор можете да изтеглите от страницата Файлове, като след това трябва да ги разархивирате директно в директорията за трансфер. Предаването на решения става отново през сайта, от страницата Решения.

След като предадете решенията си, проверете на страницата Статус дали решенията ви са получени. Ако пише, че не са, прочетете внимателно последната точка от упътванията за предаване на решения и опитайте отново. Срок за първите решения - неделя, 21 октомври.

6.10. Започваме с новото издание на маркетинговата игра. Ето какво трябва да направите преди да се регистрирате:

6.10. Разгледайте учебните планове за курсовете по Маркетинг за учебната година 2018/2019 г., правилата за формиране на оценката, заданията и сроковете за курсовите работи и необходимата литература:

Можете да се присъедините към Facebook групата на курса по маркетинг, в която обсъждаме всякакви въпроси.